24 May | Srednja Dalmacija

Europski dan parkova NP Krka

Danas se obilježava Europski dan parkova čiji je cilj približiti prirodi i podignuti svijest javnosti o važnosti očuvanja prirodnih vrijednosti u zaštićenim područjima i održivom upravljanju njima. To je dan kada parkovi i zaštićena područja diljem Europe slave svoje uspjehe i predstavljaju svoje vrijednosti lokalnoj zajednici, donositeljima odluka i široj javnosti pa i iz Nacionalnog parka Krka predstavljaju svoje vrijednosti.

Ove godine EUROPARC nas poziva da se povežemo s prirodom i istaknemo
prirodna blaga koja naš Park čine posebnim. Nacionalni park Krka poseban
je po mnogočemu. Sama činjenica da rijeka Krka cijelim svojim tokom od
72,5 km teče kroz izrazito krševito područje prirodni je fenomen, baš
kao i izdizanje sedrenih barijera, koje je dovelo do nastanka vodenih
staništa na kojima se razvio čudesan živi svijet. Očuvanje kakvoće vode
rijeke Krke i procesa sedrenja dugoročni je cilj upravljanja Nacionalnim
parkom Krka. Brzina strujanja i temperatura vode, koncentracija
otopljenog kisika i ugljikova dioksida i sadržaj organskih tvari u vodi
glavni su ekološki činitelji koji utječu na razvitak i opstanak životnih
zajednica na barijerama pa je zato očuvanje povoljnog protoka vode na
barijerama prioritetni zadatak ekološke zaštite. Bogat biljni i
životinjski svijet i brojni speleološki objekti svrstavaju rijeku Krku u
spomenike prirode najviše kategorije. Zahvaljujući njezinu geografskom
položaju i velikom broju različitih staništa, uz rijeku Krku nalazi se
iznimno raznolik i slikovit biljni svijet s 1.186 različitih svojti.
Endemične, rijetke i ugrožene životinjske vrste svrstale su Krku među
najvrjednije prirodne cjeline u Hrvatskoj i Europi. Uz tok rijeke Krke
stotinjak je špilja i jama, od kojih se šezdeset pet nalazi na području
Nacionalnog parka Krka – poručuju iz NP Krka.Edukativnim radionicama, informativnim tablama, bogatom izdavačkom
djelatnošću i pomno osmišljenom komunikacijom, kažu iz NP Krka, nastoje
sve ono vrijedno što baštine na informativan, stručan i dopadljiv način
predstaviti posjetiteljima Parka i široj publici.- Današnjem je čovjeku potreban povratak prirodi u svakom smislu. Ne
samo kao rekreativnoj zoni ili duhovnoj oazi, već kao životnom prostoru
koji poznajemo, poštujemo i cijenimo, njegovu bioraznolikost i
taksonomiju. Ljudi su danas vještiji u virtualnoj stvarnosti negoli u
onoj opipljivoj, pa je širenje znanja o prirodnim vrijednostima najbolji
put ka njihovu očuvanju i nesmetanom suživotu svih živih bića –
poručuju iz NP Krka.Federacija EUROPARC, koja ove godine dvadeseti put obilježava
Europski dan parkova, ove će godine istaknuti prirodna blaga europskih
parkova. Taj se dan obilježava od 1999. godine, u spomen na datum na
koji je 1909. u Švedskoj proglašeno prvih devet nacionalnih parkova u
Europi.

Događanja